klant login

Cookie verklaring

Gemeentewijzer is wettelijk verplicht om je toestemming te vragen voor het gebruik van tracking cookies:
Ja

Alle cookies zijn prima

Nee

Alleen functionele cookies

Meer informatie vind je in onze cookie­verklaring.

Disclaimer

Wij en andere partijen besteden voortdurend aandacht en zorg aan de inhoud van gemeentewijzer.nl. Desondanks is het mogelijk dat informatie die op gemeentewijzer.nl wordt getoond onvolledig c.q. onjuist is. Onvolkomenheden kunnen ontstaan door onjuistheden in onze bronnen en/of door onjuiste verwerking van gegevens. Dit kan niet altijd voorkomen worden. Wij betrekken onze data voor een deel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Als die bronbestanden onjuistheden bevatten, dan zijn de betreffende gegevens op gemeentewijzer.nl ook onjuist.

Gebruikers van gemeentewijzer.nl kunnen informatie en meningen toevoegen aan de website. Deze inhoud is niet gecontroleerd door de redactie van gemeentewijzer.nl en vertegenwoordigt ook niet de mening van de redactie.

Wij sluiten nadrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade van welke aard dan ook, die de gebruiker van gemeentewijzer.nl ervaart door het gebruik van de website. De website gemeentewijzer.nl vertegenwoordigt op geen enkele wijze een overheidsorgaan van welke hoedanigheid dan ook. Wij kunnen er niet voor instaan dat informatie die aanwezig is op gemeentewijzer.nl geschikt is voor het doel wat de gebruiker beoogt.

De webmaster en de redactie van gemeentewijzer.nl zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor de inhoud van advertenties op deze website. Wij zijn een advertentieplatform, maar wij bevelen de producten en de diensten niet in het bijzonder aan. De gebruiker van de website is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de genomen beslissingen aangaande advertenties op gemeentewijzer.nl. De webmaster en de redactie van gemeentewijzer.nl bevelen aan om aangaande aangeprezen producten en/of diensten inlichtingen in te winnen alvorens over te gaan tot aankoop of gebruik.

De informatie op gemeentewijzer.nl wordt continu aangevuld en gewijzigd zonder voorafgaande kennisgeving daartoe.

 

Team Gemeentewijzer