Missie

Informeren en attenderen

Wij informeren en attenderen bezoekers en inwoners van een stad, dorp of buurt op het gebied van vrijetijdsbesteding, toerisme, cultuur, uitgaan, gezondheid, onderwijs en sport. Met onze media dragen wij bij aan het beter vindbaar en zichtbaar maken van bedrijven, organisaties en instellingen.

Onze media
>
Stratenwijzer
>
Centrumwijzer
>
Recreatiewijzer
>
Themawijzer
>
Gemeentewijzer.nl
>
Virtuele tour
Stratenwijzer
Centrumwijzer
Recreatiewijzer
Themawijzer
Gemeentewijzer.nl
Virtuele tour
Detailkaart
Online beschikbaar
Groot paneel
Klein paneel
Digitale kaart
Wandelroute
Register
Fietsknooppunten
Toeristische informatie
Extra informatie
Zoekfuntie
Vitruele Toer
ja

Onze media zijn voorzien van nuttige gebruikersfunctionaliteiten, waardoor zij een belangrijk onderdeel uitmaken van het straatbeeld, de publieke ruimte en de digitale wereld. De kracht van onze media ligt dan ook in de omvang en (creatieve) mogelijkheden van ons netwerk.

De behoeften van onze gebruikers en klanten zijn het uitgangspunt van ons denken en handelen. Zo werken wij continu aan verbetering. Verbetering gericht op het toevoegen van waarde voor zowel de gebruiker als de klant.

Gemeentewijzer richt zich met outdoor en online mediaproducten op inwoners en bezoekers van een stad, dorp of buurt. Wij informeren en attenderen.